Přejít k obsahu


Dynamické zatížení pohonu dvojkolí kolejového vozidla vyvolané excentricitou uložení ozubených kol

Citace:
HLAVÁČ, Z., ZEMAN, V. Dynamické zatížení pohonu dvojkolí kolejového vozidla vyvolané excentricitou uložení ozubených kol. In Computational mechanics 2005. Pilsen: University of West Bohemia, 2005. s. 205-212. ISBN: 80-7043-400-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Dynamical loading of the railway vehicle wheelset drive caused by the gear wheel excenricity
Rok vydání: 2005
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Zdeněk Hlaváč , Vladimír Zeman
Abstrakt CZ: Příspěvek využívá modelu torzních kmitů pohonu dvojkolí motorového vozu prezentovaného v tomto sborníku. Model je doplněn o buzení excentricitou ozubených kol. Dynamická odezva a rezonanční stavy jsou vyšetřovány na linearizovaném modelu pro podélný prokluz a dopřednou rychlost dvojkolí v odpovídající statické rovnovážné poloze.
Abstrakt EN: This paper takes the autonomous model of the wheelset drive torsional vibration presented in this proceedings. The model is complemented by the gear excentricity excitation. The dynamic response and resonance states are investigated at linearised model for the longitudinal creepage and the forward velocity of the wheelset in different static equilibrium.
Klíčová slova

Zpět

Patička