Přejít k obsahu


Stress and deformation distribution of the silencer assy engine compartment LWR

Citace:
HYNEK, M., KLEPÁČEK, J. Stress and deformation distribution of the silencer assy engine compartment LWR. In PhD 2005. Plzeň: Západočeská univerzita , 2005. s. 73-74. ISBN: 80-7043-414-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Stress and deformation distribution of the silencer assy engine compartment LWR
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Martin Hynek , Jan Klepáček
Abstrakt CZ: Obsahem příspěvku je prezentace průběhu napětí a deformace reálného LWR dílu a tvarově jednoduchého vzorku. Vzorek byl ohybově namáhán. Byly srovnávány a vyhodnoceny výsledky rozdílných provedení LWR dílu.
Abstrakt EN: The content of this paper is presentation of stress + deformation distribution of the real silencer assy engine compartment LWR (SAECLWR) and simple shaped specimen. The specimen was stressed with bending. Results of different SAECLWR version was evaluated and compared.
Klíčová slova

Zpět

Patička