Přejít k obsahu


Vládní koalice v Sasku: deviantní případ?

Citace:
WAISOVÁ, Š., PAUL, M. Vládní koalice v Sasku: deviantní případ?. Politologický časopis, 2005, roč. 12, č. 3, s. 294-309. ISSN: 1211-3247
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Coalition governments in Saxony: an abnormal case?
Rok vydání: 2005
Autoři: Šárka Waisová , Mario Paul
Abstrakt CZ: Článek aplikuje teorie koalic na případě Saska v období po sjednocení Německa. Deviantnost koaličních vlád v Sasku spočívá ve skutečnosti, že politické strany netvoří koalice na základě idelogické příbuznosti, ale ve společném vymezení proti extrémním stranám.
Abstrakt EN: The article applies the theory of coalition on the case Saxony after the Germany´s reunification. The abnormality of the coalition governments in Saxony is based in the matter of fact that political parties do not co-operate at the basis of ideological similarity, but in the co-operation against the extremist political parties.
Klíčová slova

Zpět

Patička