Přejít k obsahu


Návrh elementárních prvků deformačního členu tramvaje

Citace:
ŠAŠEK, J., ADÁMEK, V. Návrh elementárních prvků deformačního členu tramvaje. In Computational mechanics 2005. Pilsen: University of West Bohemia, 2005. s. 557-564. ISBN: 80-7043-400-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Design of elementary parts of tram deformation element
Rok vydání: 2005
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Jakub Šašek , Vítězslav Adámek
Abstrakt CZ: Příspěvek se bude zabývat tvarovým návrhem elementárních prvků deformačního členu tramvaje pomocí konečnoprvkového systému MSC.Marc. V práci budou uvedeny numerické simulace statického a dynamického zatěžování sledovaných profilů. Při návrhu budou uvažovány dva různé materiály, a to ocel 11 523 a slitina hliníku 2024Al, jejichž vlastnosti budou popsány různými materiálovými modely. Na základě analýzy získaných výsledků budou vyhodnoceny elementární profily.
Abstrakt EN: This paper concerns a shape design of elementary parts of tram deformation element by the help of the finite element solver MSC.MARC. Numerical simulations of static and dynamic loading explored profiles are stated in the work. Two different materials are studied, namely steel 11 523 and aluminum alloy 2024Al, whose properties are described by different material models. Designed elementary profiles will be evaluated on the basis of numerical simulations results.
Klíčová slova

Zpět

Patička