Přejít k obsahu


Prediction error dual controller

Citace:
FLÍDR, M., ŠIMANDL, M. Prediction error dual controller. In Proceedings of the eighth IASTED international conference on Intelligent systems and control. Anaheim: ACTA Press, 2005. s. 253-258. ISBN: 0-88986-517-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Prediction error dual controller
Rok vydání: 2005
Místo konání: Anaheim
Název zdroje: ACTA Press
Autoři: Miroslav Flídr , Miroslav Šimandl
Abstrakt CZ: Je navržen nový přístup k syntéze duálního regulátoru pro diskrétní stochastické MIMO systémy. Tento přístup je založen na použití jednokrokového kritéria kvality rozšířeného o člen zavisející na chybě predikce rozšířeného stavu. Tento člen je vážen maticí, která umožňuje stanovit příspěvek k buzení nezávisle pro kažný parametr a slozku stavu. Jsou zkoumány některé vlastnosti navrženého regulátoru. Navržený regulátor je porovnán s několika duálními a neduálními regulátory.
Abstrakt EN: A new approach to dual controller synthesis for the MIMO discrete stochastic state space systems with uncertain parameters is proposed. This approach enhances an one-step ahead criterion with a term quantifying the prediction error of the state augmented with uncertain parameters. This term is weighted with a matrix that makes it possible to determine contribution of each parameter and state uncertainties to probing signal independently. Some aspects of the proposed dual controller are treated. The proposed dual controller is compared to other non-dual and dual controllers in a numerical example.
Klíčová slova

Zpět

Patička