Přejít k obsahu


Hard to machine materials machining with cutting ceramic

Citace:
MATĚJKA, J., ČESÁNEK, J., ŠKARDA, J. Hard to machine materials machining with cutting ceramic. In ICPM 2005. Wien: Abteilung Austauschbau und Messtechnik, 2005. s. 239-244. ISBN: 3-901888-31-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Hard to machine materials machining with cutting ceramic
Rok vydání: 2005
Místo konání: Wien
Název zdroje: Abteilung Austauschbau und Messtechnik
Autoři: Jan Matějka , Jiří Česánek , Josef Škarda
Abstrakt CZ: Příspěvek je věnován problematice obrábění těžkoobrobitelných materiálů (kalené oceli s tvrdostí 58 - 63 HRC a niklových slitin typu Inconel) s využitím řezné keramiky. Příspěvek obsahuje rozbor a přehled výroby současné řezné keramiky včetně problematiky depozice tenkých otěruvzdorných vrstev a vývojové trendy v těchto oblastech. Dále jsou zde popsány zkoušky řezivosti, které byly prováděny za stejných řezných podmínek pro jednotlivé typy řezné keramiky. Pro zkoušky byla vytipována řezná keramika od různých výrobců s deponovanou tenkou vrstvou a bez ní. Podle výsledků těchto zkoušek byl vyhodnocen kvalitativní přínos tenkých deponovaných vrstev u řezné keramiky při obrábění těžkoobrobitelných materiálů s ohledem na trvanlivost ostří, jakost a přesnost obrobené plochy.
Abstrakt EN: This article is dedicated to machining of hard materials such as hardened steel 58 HRC and Ni alloys type INCONEL with the aid of cutting ceramics. The first part of the article contains analysis and summary of current ceramics production including problems of thin layers deposition and also contains development in this specific area. The following part of this article describes cutting tests which were applied to each type of the ceramics. For these tests different types of ceramics were chosen either with or without thin wear protective layers. Also different producers of the cutting inserts were chosen to compare quality of their products. The results of these cutting tests show a quality benefit of the thin layers for the ceramics that is used for machining of hard to machine materials with regard to tool life, quality of the surface finish and accuracy of machining.
Klíčová slova

Zpět

Patička