Přejít k obsahu


Pregnant female model

Citace:
JANSOVÁ, M. Pregnant female model. In Computational mechanics 2005. Pilsen: University of West Bohemia, 2005. s. 265-272. ISBN: 80-7043-400-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Pregnant female model
Rok vydání: 2005
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Magdalena Jansová
Abstrakt CZ: Článek se zabývá vytvářením konečněprvkového modelu těhotné ženy ve čtyřstěnech a transformací břišních orgánů a pánve do šestistěnů. Je popsána příprava sáňové zkoušky spočívající v definování materiálových vlastností, tuhých těles a kontaktů. Dále jsou prezentovány první výsledky sáňové zkoušky s použitím modelu ve čtyřstěnech. Model je vytvořen ve výpočtovém prostředí PAM.
Abstrakt EN: The work deals with the creation of tetrahedral finite element model of pregnant female and transformation of abdominal organs and pelvis into hexahedrons. It describes the preparation of sled test consisting in defining material properties, rigid bodies and contacts. The first results of sled test simulation using tetrahedral model are presented. The model is created within the PAM computational environment.
Klíčová slova

Zpět

Patička