Přejít k obsahu


Simulace tepelného ovlivnění materiálu při nástřiku a testování tepelných bariér

Citace:
HONNER, M., VESELÝ, Z. Simulace tepelného ovlivnění materiálu při nástřiku a testování tepelných bariér. In COSMOS 2002. Praha: TechSoft Engineering, 2002. s. 65-75. ISBN: 80-238-9614-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Simulation of the material thermal affection during the deposition and testing of thermal barriers
Rok vydání: 2002
Místo konání: Praha
Název zdroje: TechSoft Engineering
Autoři: Milan Honner , Zdeněk Veselý
Abstrakt CZ: Vyhodnocení experimentů měření teplot na vzorcích při nástřiku a testování tepelných bariér. Výpočetní systém COSMOS/M se využívá k počítačové simulaci tepelného procesu ohřevu vzorku pohybujícím se hořákem. Uvádí se postup řešení a výsledky zjištěných of obtained heat transfer coefficients are presented.
Abstrakt EN: Evaluation of experiments - temperature measurement on thermal barrier samples during the deposition and testing. Computational system COSMOS/M is used to simulate the thermal process of sample heating by a moving torch. Algorithm of solving and results of obtained heat transfer coefficients are presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička