Přejít k obsahu


Skeletal muscle activities during walking cycle

Citace:
KOCKOVÁ, H. Skeletal muscle activities during walking cycle. In Computational mechanics 2005. Pilsen: University of West Bohemia , 2005. s. 301-306. ISBN: 80-7043-400-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Skeletal muscle activities during walking cycle
Rok vydání: 2005
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Hana Kocková
Abstrakt CZ: Příspěvek je zaměřen na simulaci chůze modelu člověka založeného na tuhých tělesech spojených kinematickými klouby, který je vytvořen v prostředí PAM-CRASH/SAFE TM. Pohyb modelu je nejprve definován pomocí rotačních okrajových podmínek. Práce je zaměřena na aktivace kosterních svalů dolních končetin a jejich porovnání s EMG signály. Aktivace jsou získány jako výsledky speciálního svalového řešiče, který je aplikován na jednotlivé kvazistatické pozice odpovídající fázím chůze.
Abstrakt EN: The paper deals with the walking cycle simulation of the rigid body human model, which is implemented in the commercial software PAM-CRASH/SAFE TM. The movement was based on the rotational boundary conditions. The work is focused on the skeletal muscle activity of the lower limbs and their comparing to EMG signals. The activities are obtained as results of muscular balance of quasi-static positions which correspond to phases of human gait.
Klíčová slova

Zpět

Patička