Přejít k obsahu


Popis raně středověkých objektů

Citace:
KUNA, M., PROFANTOVÁ, N., GOJDA, M. Popis raně středověkých objektů. In Počátky raného středověku v Čechách. Praha : Archeologický ústav AV ČR, 2005, s. 25-67. ISBN: 80-86124-51-7
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Description of early medieval features
Rok vydání: 2005
Místo konání: Praha
Název zdroje: Archeologický ústav AV ČR
Autoři: Martin Kuna , Naďa Profantová , Martin Gojda
Abstrakt CZ: Kapitola prezentuje základní charakteristiky sídlištních objektů - především zahloubených obytných jednotek (polozemnic)- prozkoumaných v průběhu předstihového výzkumu v Roztokách u Prahy v 80. letech 20. století.
Abstrakt EN: The chapter presents principal characteristics of settlement features - especially sunken residential units - which were excavated and documented during rescue fieldwork at Roztoky in the 1980'.
Klíčová slova

Zpět

Patička