Přejít k obsahu


Krajinné prostředí sídelního areálu

Citace:
GOJDA, M., KUNA, M., SÁDLO, J. Krajinné prostředí sídelního areálu. In Počátky raného středověku v Čechách. Praha : Archeologický ústav AV ČR, 2005, s. 90-102. ISBN: 80-86124-51-7
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Description of early medieval features
Rok vydání: 2005
Místo konání: Praha
Název zdroje: Archeologický ústav AV ČR
Autoři: Martin Gojda , Martin Kuna , Jiří Sádlo
Abstrakt CZ: Kapitola shrnuje archeologické a botanické prameny shromážděné při výzkumu sídlištního areálu v Roztokách a na jejich základě se pokouší o rekonstrukci podoby krajiny v okolí areálu na počátku raného středověku.
Abstrakt EN: The chapter evaluates ar chaeological and botanical sources assembled during the excavation of an early medieval settlement area and brings a reconstruction of the 6th century landscape ain its surroundings.
Klíčová slova

Zpět

Patička