Přejít k obsahu


Cíle výzkumného záměru plzeňské katedry archeologie a cesty k jejich dosažení

Citace:
GOJDA, M. Cíle výzkumného záměru plzeňské katedry archeologie a cesty k jejich dosažení. Archeologické rozhledy, 2005, roč. 57, č. 1, s. 211-213. ISSN: 0323-1267
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The objectives of the research project of the Department of Archaeology, University of West Bohemia and the ways of their achievement
Rok vydání: 2005
Autoři: Martin Gojda
Abstrakt CZ: Článek přináší přehled základních cílů výzkumného záměru "Opomíjená archeologie", který získala katedra archeologie Západočeské univerzity v Plzni na léta 2005 - 2010, a metod, jimiž má býti během trvání tohoto výzkumného záměru základních cílů dosaženo.
Abstrakt EN: The article informs about the main objectives of the research project "Neglected Archaeology" which takes place between 2005 and 2010. It also presents basic methods through which the aims of the research project are to be achieved.
Klíčová slova

Zpět

Patička