Přejít k obsahu


Krajina pravěkých Čech ve světle nedestruktivní archeologie

Citace:
GOJDA, M. Krajina pravěkých Čech ve světle nedestruktivní archeologie. In Ve službách archeologie VI = In service to archeology VI. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2005. s. 29-41. ISBN: 80-7275-060-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Landscape in prehistoric Bohemia in the view of non-destructive archaeology
Rok vydání: 2005
Místo konání: Brno
Název zdroje: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně
Autoři: Martin Gojda
Abstrakt CZ: Článek přináší výsledky leteckého průzkumu české historické krajiny v celkovém kontextu aplikace nedestruktivních a málo destruktivních metod.
Abstrakt EN: The paper brings results of aerial survey of Czech historical landscape in the context of the use of other non-destructive and slightly destructive field methods to the cognition of ancient settlement.
Klíčová slova

Zpět

Patička