Přejít k obsahu


Using domain decomposition method for the stress-strain analysis of the artificial joint replacements

Citace:
DANĚK, J. Using domain decomposition method for the stress-strain analysis of the artificial joint replacements. In Programs and algorithms of numerical mathematics 12. Prague: Mathematical Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004. s. 34-40. ISBN: 80-85823-53-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Using domain decomposition method for the stress-strain analysis of the artificial joint replacements
Rok vydání: 2004
Místo konání: Prague
Název zdroje: Mathematical Institute Academy of Sciences of the Czech Republic
Autoři: Josef Daněk
Abstrakt CZ: V příspěvku jsou prezentovány výsledky matematické simulace úplné náhrady kolenního kloubu. Pro řešení kontaktního problému v elasticitě je použita metoda konečných prvků a metoda rozkladu oblasti bez překrývání. V závěru jsou prezentovány numerické experimenty.
Abstrakt EN: The paper presents some results on mathematical simulations of a~total knee joint replacement. The finite element method and the non-overlapping decomposition technique for the contact problem in elasticity are applied. Numerical experiments are presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička