Přejít k obsahu


Use of MATLAB for domain decomposition method for contact problem in elasticity

Citace:
DANĚK, J. Use of MATLAB for domain decomposition method for contact problem in elasticity. In Technical computing Prague 2005. Praha: HUMUSOFT , 2005. s. 1-7. ISBN: 80-7080-577-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Use of MATLAB for domain decomposition method for contact problem in elasticity
Rok vydání: 2005
Místo konání: Praha
Název zdroje: HUMUSOFT
Autoři: Josef Daněk
Abstrakt CZ: Obsahem příspěvku je numerické řešení zobecněného semi-koercivního kontaktního problému v lineární elasticitě pro zatěžovaná tělesa použitím metody rozkladu oblasti bez překrývání a metody konečných prvků. Numerické experimenty jsou prezentovány.
Abstrakt EN: In the present paper we will deal with numerical solution of a~generalized semi-coercive contact problem in linear elasticity, for the case that several bodies of arbitrary shapes are in mutual contacts and are loaded by external forces, by using the non-overlapping domain decomposition and finite elements method. The numerical example will be presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička