Přejít k obsahu


Průmyslový měřicí systém s vnitřní pamětí a telemetrickou komunikací

Citace:
HONNER, M., ČEJKA, F., ŠVANTNER, M., BARTÍK, J. Průmyslový měřicí systém s vnitřní pamětí a telemetrickou komunikací. NTC 04-02/10. vyd. Plzeň : Škoda výzkum, 2002. 26 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Průmyslový měřicí systém s vnitřní pamětí a telemetrickou komunikací
Rok vydání: 2002
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Škoda výzkum
Autoři: Milan Honner , František Čejka , Michal Švantner , Jan Bartík
Abstrakt CZ: Zpráva uvádí výsledky vývoje měřicího systému s vnitřní pamětí a telemetrickou komunikací pro různé technologické aplikace. Popisují se jednotlivé části hardwaru a softwaru zařízení. Jako příklad použití měřicího systému jsou uvedeny experimenty - kalibrační měření dávkových a průběžných pecí.
Abstrakt EN: The report describes results of development measuring system with internal memory and telemetric communication for different technological applications. There is described several part of hardware and software of this system. As example of using this measuring system are shown experiments – calibration measurement of batch and continuous furnaces.
Klíčová slova

Zpět

Patička