Přejít k obsahu


Measurement of manufacturing processes

Citace:
TUPA, J., BASL, J., STEINER, F., SKOČIL, V. Measurement of manufacturing processes . In Libro de resúmenes del I Congreso internacional de la Sociedad de ingeniería de fabricación. Cádiz: Universidad de Cádiz, 2005. s. 33-36. ISBN: 84-608-0379-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Measurement of manufacturing processes
Rok vydání: 2005
Místo konání: Cádiz
Název zdroje: Universidad de Cádiz
Autoři: Jiří Tupa , Josef Basl , František Steiner , Vlastimil Skočil
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá oblastí měření procesů z pohledu jejich výkonnosti. Příspěvek popisuje návrh a možnosti apliakce metod pro měření výkonnosti procesů v souladu aplikací systému řízení jakosti podle ISO 9001:2000. Jako základní náastoje pro měření procesů byla vybrána metdoa Balanced Scorecard (BSC) a Teorie omezení (TOC).
Abstrakt EN: Performance measurement is needed for effective management and improvement of all processes in enterprises. The example and possibilities of design and application of the performance measurement system according to standard ISO 9001:2000 is shown in this paper. The application of Balanced Scorecard method and Theory of Constraint are presented for measurement of manufacturing process.
Klíčová slova

Zpět

Patička