Přejít k obsahu


Engineering design science based design research for design education and practice

Citace:
HOSNEDL, S., VANĚK, V. Engineering design science based design research for design education and practice. In The 1st International conference on design engineering and science. Vienna: Vienna University of Technology, 2005. s. 63-68.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Engineering design science based design research for design education and practice
Rok vydání: 2005
Místo konání: Vienna
Název zdroje: Vienna University of Technology
Autoři: Stanislav Hosnedl , Václav Vaněk
Abstrakt CZ: Tradiční přístupy ke konstruování technických produktů/systémů (TS) směřují spíše k intuitivním způsobům využívání konstrukčních poznatků, které jsou nabývány jak z teorie, tak i (v současnosti stále více) z praxe. Konstruktéři v praxi obecně odmítají systematičtější přístupy, které jsou dosud doporučovány nebo dokonce striktně vyžadovány, což je způsobeno jejich rigiditou a také tím, že považují tyto přístupy neslučitelné z jejich kreativitou. Snažíme se novými přístupy dosáhnout lepších výsledků v konstrukčním výzkumu, výuce a přenositelnosti do konstrukční praxe.
Abstrakt EN: Traditional approaches to design engineering of technical products/systems (TS) tend towards traditional, intuitive ways of using the knowledge, which have been acquired both from theory and (more and more in the course of time) from practice. Practising engineering designers in general “do not like” the more systematic (or often in fact only empirical or mnemonic) approaches, which have been till now recommended or even strongly demanded, because of their “rigidity”, which they find to be incompatible with their own creativity. We looked at how this situation should be dealt with in order to obtain better results in engineering design research, education and practice.
Klíčová slova

Zpět

Patička