Přejít k obsahu


E-learningový kurz pro distanční vzdělávání studentů v předmětu: "Základy konstruování".

Citace:
VANĚK, V., SPAL, P., HOSNEDL, S. E-learningový kurz pro distanční vzdělávání studentů v předmětu: "Základy konstruování".. Plzeň : Centrum počítačové podpory vzdělávání při Ústavu celoživotního vzdělávání., 2005. 250 s.
Druh: AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: E-LEARNING COURSE 'FUNDAMENTALS OF ENGINEERING DESIGN’ FOR DISTANCE LEARNING
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Centrum počítačové podpory vzdělávání při Ústavu celoživotního vzdělávání.
Autoři: Václav Vaněk , Petr Spal , Stanislav Hosnedl
Abstrakt CZ: E-learningový kurz „Základy konstruování“ je zpracováván pomocí autorského systému Pro-Author. Kurz je v tomto systému členěn do jednotlivých kapitol, ve kterých jsou řazeny studijní články, úkoly, testy, cvičení nebo ankety. Celý kurz provází cíle kapitol, které jsou zastřešeny cílem celého kuru. V rámci studijních článků je student seznamován s teorií předmětu, která je doplněna o množství názorných obrázků a animací. Při řešení úkolů a cvičení si student osvojuje a procvičuje vyloženou látku a snaží se ji aplikovat na praktické příklady. V rámci kurzu je připraveno i několik témat pro diskusi nad probíranou látkou. Získané znalosti studentů distančního kurzu je možné zjistit formou testů. Kurz „Základy konstruování“ obsahuje řadu multimediálních komponent jako např.: flashové a prostorové animace, obrázky, zvukové záznamy, schémata, grafy atd.
Abstrakt EN: The ‘Learning Management System’ EDEN supports the e-learning course ‘Fundamentals of Engineering Design’ which has been created by the authorial system ‘Pro-Author’. Course is divided into chapters, study articles, tasks, tests, exercises and questionnaires. Students are acquainted with theory, supplemented by multimedia components, in the study articles. Throughout the process of task solving and exercises students acquire a great deal of knowledge, which they try to apply practically. Some topics have been prepared for the discussion forums included in this course. It is possible to use tests to evaluate the students’ knowledge. The ‘Fundamentals of Engineering Design’ course is designed for the distance learning freshman classes at the Faculty of Mechanical Engineering. Fundamental machine elements, their characteristics, properties and other engineering design knowledge are presented on the course.
Klíčová slova

Zpět

Patička