Přejít k obsahu


Dočkáme se jediného koncepčního rámce účetnictví?

Citace:
BÁRKOVÁ, D. Dočkáme se jediného koncepčního rámce účetnictví?. In Účetní výkaznictví v ČR a implementace IFRS do výuky. Praha: Oeconomica, 2005. s. 60-71. ISBN: 80-245-0937-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Will we live to see an unified accounting conceptual framework?
Rok vydání: 2005
Místo konání: Praha
Název zdroje: Oeconomica
Autoři: Dana Bárková
Abstrakt CZ: Příspěvek analyzuje existující situaci v oblasti koncepčních rámců finančního výkaznictví a zaměřuje se na dva dnes nejdůležitější koncepční rámce, rámce IASC/IASB a US GAAP, s výhledem jejich možného sblížení až sjednocení.
Abstrakt EN: The paper analyses the existing situation in the area of conceptual frameworks of financial reporting. It concentrates in two conceptual frameworks that are currently the most important ones - that of IASC/IASB, and that of US GAAP. It reviews the possibility of their approximation or even unification.
Klíčová slova

Zpět

Patička