Přejít k obsahu


CAGD package for Mathematica and its usage in the teaching

Citace:
BASTL, B. CAGD package for Mathematica and its usage in the teaching. In Sborník 25. konference o geometrii a počítačové grafice. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2005. s. 49-54. ISBN: 80-7015-013-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: CAGD package for Mathematica and its usage in the teaching
Rok vydání: 2005
Místo konání: Praha
Název zdroje: Jednota českých matematiků a fyziků
Autoři: Bohumír Bastl
Abstrakt CZ: Článek prezentuje nový balíček pro software Mathematica, který poskytuje funkce pro výpočet parametrizací a vykreslení obrázků spline křivek, Bernsteinových a B-spline bázových funkcí, Bézierových a B-spline křivek a ploch i s jejich racionálními variantami atd. Tento balíček může být použit ve výuce geometrického modelování pro demonstraci zajímavých vlastností Bézierových a B-spline objektů.
Abstrakt EN: This paper presents a new package for Wolfram's Mathematica which provides functions for finding parametrizations and rendering figures of splines, Bernstein and B-spline basis functions, Bézier and B-spline curves and surfaces together with their rational variants etc. Such a package can be used in the teaching of geometric modelling for an interesting demonstration of some properties of Bézier and B-spline objects.
Klíčová slova

Zpět

Patička