Přejít k obsahu


Computer Aided Geometric Design in Mathematica

Citace:
BASTL, B. Computer Aided Geometric Design in Mathematica. Champaign, Illinois, 2005.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Computer Aided Geometric Design in Mathematica
Rok vydání: 2005
Místo konání: Champaign, Illinois
Autoři: Bohumír Bastl
Abstrakt CZ: Computer Aided Geometric Design (CAGD) se zabývá především studiem konstrukce a manipulace s křivkami a plochami, které jsou dány množinou bodů, pomocí polynomiálních, racionálních, po částech polynomiálních a po částech racionálních metod. Bohužel, Mathematica obsahuje velmi málo funkcí pro CAGD. Proto tento příspěvek prezentuje nový balíček pro software Mathematica, který obsahuje funkce pro všechny základní objekty CAGD.
Abstrakt EN: Computer Aided Geometric Design (CAGD) studies especially the construction and manipulation with curves and surfaces given by a set of points using polynomial, rational, piecewise polynomial or piecewise rational methods. Unfortunatelly, Mathematica provides a very limited amount of functions for CAGD. Thus, this talk presents a new package for Mathematica which provides functions for all basic objects of CAGD.
Klíčová slova

Zpět

Patička