Přejít k obsahu


Comparison of implicitization methods

Citace:
BASTL, B., JEŽEK, F. Comparison of implicitization methods. Journal for Geometry and Graphics, 2005, roč. 9, č. 1, s. 11-29. ISSN: 1433-8157
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Comparison of implicitization methods
Rok vydání: 2005
Autoři: Bohumír Bastl , František Ježek
Abstrakt CZ: Článek uvádí přehled metod implicitizace algebraických variet: implicitizace založená na metodách eliminace proměnných, implicitizace založená na polynomiální interpolaci, implicitizace využívající moving curves a moving surfaces a přímá implicitizační metoda. Metody jsou použity pro nalezení implicitního popisu NURBS křivek a ploch a také srovnány z hlediska výpočetní náročnosti.
Abstrakt EN: This paper overviews several implicitization methods for algebraic varieties: implicitization based on variable elimination methods, implicitization based on polynomial interpolation, implicitization using moving curves and surfaces and direct implicitization method. Methods are used for finding implicit representation of NURBS curves and surfaces and also compared with respect to computational costs.
Klíčová slova

Zpět

Patička