Přejít k obsahu


Řídicí algoritmy pro pohon s dvojitě napájeným strojem s nepřímým měničem kmitočtu

Citace:
PITTERMANN, M., JANDA, M., BÁRTA, P. Řídicí algoritmy pro pohon s dvojitě napájeným strojem s nepřímým měničem kmitočtu. In Elektrické pohony. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2005. s. 1-6. ISBN: 80-02-01733-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The control algorithms for the electric drive the doubly fed machine
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Česká elektrotechnická společnost
Autoři: Martin Pittermann , Martin Janda , Petr Bárta
Abstrakt CZ: V referátu je řešen dvojitě napájený stroj - zejména jsou zde formulovány základní regulační algoritmy, řešeny jejich vlastnosti a porovnány s výsledky simulace stroje na PC. Kromě základních regulačních algoritmů jsou zde řešeny i jejich modifikace pro práci v speciálních režimech (např. přifázování stroje k síti bez proudového rázu), v poruchových stavech atd.
Abstrakt EN: This paper deals about the control algorithms for the electric drive the doubly fed machine. There was solved the basic control algorithms and the special-porpoise algorithms (for example for the connecting of the machine on to supply grid etc.)
Klíčová slova

Zpět

Patička