Přejít k obsahu


Vliv různých parametrů na mez stability kmitání lopatek

Citace:
KLÁŠTERKA, H., KRIVÁNKA, D., ERET, P. Vliv různých parametrů na mez stability kmitání lopatek. In Interaction and feedbacks ´2005 = Interakce a zpětné vazby ´2005. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, 2005. s. 41-48. ISBN: 80-85918-95-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Influence of different parameters on the stability limit of blades vibration
Rok vydání: 2005
Místo konání: Prague
Název zdroje: Institute of Thermomechanics AS CR
Autoři: Hynek Klášterka , David Krivánka , Petr Eret
Abstrakt CZ: Byla uvedena teorie citlivosti analýzy. Článek se zaměřuje na problém analýzy citlivosti vlastních hodnot systému vibrací lopatek na koeficientech aerodynamických vazeb. Přesné hodnoty těchto koeficientů jsou velmi důležité pro výpočet kritické rychlosti flutteru.
Abstrakt EN: Theory of sensitivity analysis was introduced. The article is concentrated on the problem of sensitivity analysis of eigenvalues of system vibrating blades on coefficients of aerodynamic couplings. Precision values of these coefficients are very important for computation of critical flutter velocity.
Klíčová slova

Zpět

Patička