Přejít k obsahu


Model chladnutí odlitku

Citace:
ŠVANTNER, M., HONNER, M. Model chladnutí odlitku. NTC 04-01/03. vyd. Plzeň : Škoda výzkum, 2001. 21 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Model of the casting cooling
Rok vydání: 2001
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Škoda výzkum
Autoři: Michal Švantner , Milan Honner
Abstrakt CZ: Je sestaven počítačový model chladnutí odlitku. Jsou provedeny 1D výpočty pro nalezení a zpřesnění termomechanických vlastností materiálů. Využita je explicitní nelineární metoda konečných diferencí, programově zpracovaná v systému MATLAB. Okrajové podmínky a vlastnosti materiálů jsou zpřesňovány podle naměřených hodnot. Zjištěné parametry jsou použity pro 1D a 2D simulaci v CFD systému Fluent. Vypočtené hodnoty jsou porovnány s naměřenými. Je provedeno porovnání výsledků použité MKD a výsledků zjištěných v systému Fluent pracujícím metodou konečných objemů (MKO). Je diskutován vliv 1D a 2D zjednodušení na výsledky řešení.
Abstrakt EN: The computer model of casting cooling is made. The computer simulations are done to find and improve thermomechanics material properties. The explicit nonlinear finite difference method was used, computed in system Matlab. Boundary conditions and materials properties are improved according to measured data. The parameters are used in 1D and 2D simulations in the CFD system Fluent.Computed values are compared with measured ones. The results from FEM are compared with the FVM results computed in system Fluent. There is discussed effect of 1D and 2D simplification to results of the simulation.
Klíčová slova

Zpět

Patička