Přejít k obsahu


Per asper ad astra - lidská bezpečnost v agendě mezinárodní politiky

Citace:
WAISOVÁ, Š. Per asper ad astra - lidská bezpečnost v agendě mezinárodní politiky. In Ve stínu modernity. Plzeň : Aleš Čeněk, 2005, s. 194-206. ISBN: 80-86898-54-7
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Per asper ad astra - human security in the international politics agenda
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: Šárka Waisová
Abstrakt CZ: Kapitola představuje a analyzuje myšlenku lidské bezpečnosti, její spojitost s tématem rozvoje a aplikaci v mezinárodní politice
Abstrakt EN: The chapter presents and analyses the idea of human security, its connectedness with the development issue and aplication in the international politics field.
Klíčová slova

Zpět

Patička