Přejít k obsahu


Listopad 89 v Klatovech, aneb, Klatovy v přelomových letech 1989-1990

Citace:
VALEŠ, L. Listopad 89 v Klatovech, aneb, Klatovy v přelomových letech 1989-1990. 1. vyd. Zavlekov : AgAkcent, 2005, 111 s. ISBN: 80-903093-9-9
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: November 89 in the town Klatovy.
Rok vydání: 2005
Místo konání: Zavlekov
Název zdroje: AgAkcent
Autoři: Lukáš Valeš
Abstrakt CZ: Tato kniha se věnuje procesu přechodu k demokracii na místní úrovni. Klatovy jsou středně velké české město, které může sloužit jako vhodná případová studie pro tento typ politické změny. Ten začíná v lednu 1989 (události tzv. Palachova týdnu) a končí prvními demokratickými komunálními volbami v listopadu 1989. Kniha popisuje všechny hlavní problémy přechodu - strukturu komunistické moci a jeho představitelů na místní úrovni, průběh sametové revoluce v podmínkách normálního českého města, nové demokratické elity, průběh nových demokratických voleb, budování demokratických politických stran - zejména občanského fóra.
Abstrakt EN: This book concentrates process of transition on the local level. Klatovy is middle-sized Czech town, wich could play a case role in this process. It begins with events of "Palach week" in January 1989 and ends with first democratic communal elections in November 1990. It describes all of the most important problems of local transition - the structure of the Communist role on the local level and its personalities, the process of the Velvet Revolution in the conditions of the typical Czech town, the new democratic elite, the course of the new democratic elections, the building of the new democratic parties - first of all the Civic Forum and so on.
Klíčová slova

Zpět

Patička