Přejít k obsahu


Modelování ohřevu předvalku v průběžné narážecí peci v Stahlwerk Thuringen

Citace:
ŠVANTNER, M., HONNER, M. Modelování ohřevu předvalku v průběžné narážecí peci v Stahlwerk Thuringen. NTC 04-01/04. vyd. Plzeň : Škoda Klatovy, 2001. 39 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Modelling of the billet heating in the continuous pusher-type furnace in Stahlwerk Thuringen
Rok vydání: 2001
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Škoda Klatovy
Autoři: Michal Švantner , Milan Honner
Abstrakt CZ: Zpráva popisuje počítačové modelování tepelného procesu ohřevu předvalku v průběžné narážecí peci v Stahlwerk Thuringen. Simulační model byl vytvořen pomocí výpočetního systému FLUENT. Tepelný tok do povrchu vsázky byl vyhodnocen z teplot naměřených uvnitř předvalku a z teplot pece. Výsledky ve formě rozložení a průběhu teploty předvalku jsou porovnány s údaji stávajícího optimalizačního systému používaného k řízení ohřevu v peci.
Abstrakt EN: The report describes computer modeling of billet thermal heating process in continuous pusher-type furnace in Stahlwerk Thuringen. Simulation model was created in the system FLUENT. Heat flux to the billet surface was evaluated from the temperatures measured inside the billet and furnace temperatures. Results of space and time temperature distribution in the billet are compared with results of current optimization system which is used in furnace heating control.
Klíčová slova

Zpět

Patička