Přejít k obsahu


Průmyslové inženýrství

Citace:
ŠIMON, M. Průmyslové inženýrství. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005, CD s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Industrial engineering
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Michal Šimon
Abstrakt CZ: Již v minulém století se obor Průmyslové inženýrství stal důležitým nástrojem řízení, který akceptovaly všechny vyspělé průmyslové země. Tento kurz se vám pokusí ukázat, jakými cestami se toto poznání ubíralo, jakými nástroji jej bylo dosaženo a především jaké jsou současné metody a nástroje průmyslového inženýrství. Kurz průmyslové inženýrství ve svém obsahu využívá videa z publikace "Logistika - obor pro 21. století", která byla vydána společností Euro Logistics, spol. s r.o., Thákurova 637/3, 16000 Praha 6. Pochopíte příčiny historického vzniku a vývoje průmyslového inženýrství a dokážete identifikovat základní oblasti současného průmyslového inženýrství v podnikové praxi. Zároveň se naučíte používat základní metody a nástroje průmyslového inženýrství zaměřené od jednotlivých podnikových procesů až po celý systém řízení podniku.
Abstrakt EN: In the last century the branch Industrial engineering became already the important management tool, which was accepted by the all forward industrial countries. This course will attempt to show you the ways for this cognition and tools for reaching of this cognition and above all current methods and tolls of the industrial engineering. The course “Industrial engineering” in its content uses video from the publication “ Logistics – branch for the 21. century” which was published by Euro Logistics, Ltd, Thákurova 637/3, 16000 Prague 6. You will conceive the causes of historical genesis and development of the industrial engineering and you will be able to identify the basic areas of current industrial engineering in the company ´s experience. You will get up to use the basic methods and tools of the industrial engineering focused on individual enterprise processes to whole system of company management.
Klíčová slova

Zpět

Patička