Přejít k obsahu


3D simulace termomechanických procesů v průmyslové narážecí peci

Citace:
VESELÝ, Z., HONNER, M. 3D simulace termomechanických procesů v průmyslové narážecí peci. In FLUENT 2001. Praha: TechSoft Engineering, 2001. s. 127-138. ISBN: 80-238-7609-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Three-dimensional simulation of the themomechanical processes in the continuous pusher-type furnace
Rok vydání: 2001
Místo konání: Praha
Název zdroje: TechSoft Engineering
Autoři: Zdeněk Veselý , Milan Honner
Abstrakt CZ: Cíl příspěvku je prezentovat současné výpočetní možnosti a výsledky simulace termomechanických procesů v průmyslových pecích. Byl vytvořen prostorový model průběžné narážecí pece používané pro pomalé válcování. Výsledná rychlost a rozložení teploty uvnitř pece, tepelný tok a koeficient přestupu tepla do povrchu vsázky jsou důležitými výsledky použitými pro vývoj optimalizačního řídícího systému pece.
Abstrakt EN: The aim of the contribution is to present the current computational capabilities and results of thermomechanical processes simulation in the industrial furnaces. Three-dimensional model of the continuous pusher-type furnace employed in mild rolling mill has been created. The resultant velocity and temperature distributions inside the furnace, heat flux and coefficient of heat transfer to the charge surface have been the important results used to support the development of the optimization control system for the furnace.
Klíčová slova

Zpět

Patička