Přejít k obsahu


Environmentální změny a nedostatek zdrojů jako příčiny konfliktů - případová studie kaspického bazénu

Citace:
WAISOVÁ, Š., LEICHTOVÁ, M. Environmentální změny a nedostatek zdrojů jako příčiny konfliktů - případová studie kaspického bazénu. In Ve stínu modernity. Plzeň : Aleš Čeněk, 2005, s. 243-259. ISBN: 80-86898-54-7
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Environmental Changes and Lack of Sources as the Precondition of Conflict - Case Study of the Kaspian Basin
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: Šárka Waisová , Magdaléna Leichtová
Abstrakt CZ: Kapitola představuje téma environmentálních změn a nedostatku zdrojů jako jednu z příčin konfliktů. Jako případová studie je analyzována situace v kaspickém bazénu.
Abstrakt EN: The Chapter focus on the issue of environmental changes and lack of sources as one of preconditions for conflicts. As the Case study the situation in the Kaspian basin is analysed.
Klíčová slova

Zpět

Patička