Přejít k obsahu


Vzdělání a lidský kapitál jako předpoklad rozvoje

Citace:
WAISOVÁ, Š., ROMANCOV, M. Vzdělání a lidský kapitál jako předpoklad rozvoje. In Ve stínu modernity. Plzeň : Aleš Čeněk, 2005, s. 283-297. ISBN: 80-86898-54-7
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Education and human capital as the precondition of development
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: Šárka Waisová , Michael Romancov
Abstrakt CZ: Kapitola analyzuje vzdělání a lidský kapitál jako jeden z předpokladů rozvoje.
Abstrakt EN: The Chapter analyses education and human capital asa the precondition of the development.
Klíčová slova

Zpět

Patička