Přejít k obsahu


Česká republika a zahraniční rozvojová pomoc: od příjemce k dárci

Citace:
WAISOVÁ, Š. Česká republika a zahraniční rozvojová pomoc: od příjemce k dárci. In Ve stínu modernity. Plzeň : Aleš Čeněk, 2005, s. 332-348. ISBN: 80-86898-54-7
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Czech Republic and Official development Assistance: from the recipients´s towards the donor position
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: Šárka Waisová
Abstrakt CZ: Kapitola analyzuje vývoj české zahraniční politiky v oblasti zahraniční rozcvojové pomoci, kdy se ČR v průběhu 90. let stala z příjemce dárcem.
Abstrakt EN: The Chapter analyses Czech Republic´s foreign policy development in the 1990s, when the Czech republic developed from the recipients´s towards the donor position.
Klíčová slova

Zpět

Patička