Přejít k obsahu


Analýza vibrací vybraných komponent PC

Citace:
KOVÁŘOVÁ, J., DUPAL, J. Analýza vibrací vybraných komponent PC. In Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2005. Ústí nad Labem: Univerzita J.R. Purkyně, 2005. s. 63-70. ISBN: 80-7044-688-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Vibration analysis of PC components
Rok vydání: 2005
Místo konání: Ústí nad Labem
Název zdroje: Univerzita J.R. Purkyně
Autoři: Jana Kovářová , Jan Dupal
Abstrakt CZ: Modální analýza průmyslového počítače v programovém balíku MSC MARC, matematická a fyzikální redukce počtů stupňů volnosti s kalibrací na naměřené hodnoty vlastních frekvencí a vlastních tvarů kmitu. Odezva na harmonické a rázové buzení kondenzovaného modelu.
Abstrakt EN: Modal analysis of the industrial computer using professional SW (MSC MARC), mathematical and physical DOF reduction with calibration to measured values of the eigenfrequencies and modeshapes. A response to harmonical and impact excitation was performed on the reduced model.
Klíčová slova

Zpět

Patička