Přejít k obsahu


Generalizace geoprostorových modelů velkých měřítek

Citace:
ČERBA, O., JEDLIČKA, K., ZÍCHA, Z. Generalizace geoprostorových modelů velkých měřítek. In Mapa v informační společnosti. Brno: Univerzita obrany, 2005. s. 55-61. ISBN: 80-7231-015-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Generalisation of geospatial models of large scales
Rok vydání: 2005
Místo konání: Brno
Název zdroje: Univerzita obrany
Autoři: Otakar Čerba , Karel Jedlička , Zdeněk Zícha
Abstrakt CZ: Prostorové datové modely obecně jsou v dnešní době zdrojovými bázemi pro generování kartografických výstupů. V oblasti prostorového datového modelování je patrný trend budování robustních fundamentálních datových modelů ze kterých se následně odvozením vytváří datové modely menší podrobnosti. Článek se konkrétně zabývá možností využití katastrální mapy v digitální podobě jako zdroje prostorových dat pro vybrané třídy objektů topografické databáze. Jeho obsahem je podrobný popis technik vybraných pro modelovou generalizaci bodových, liniových i polygonových reprezentací pro vybrané vrstvy ze zdrojové databáze. Zabývá se také strukturou katastrálních dat uložených v informačním systému katastru nemovitostí a na základě jejich podrobného rozboru upozorňuje na situace, při kterých automatické algoritmy pro modelovou generalizaci podají zkreslenou informaci.
Abstrakt EN: The article is focused to use a cadastral map in digital form as a source of spatial data in selected classes of objects of topographical database. It describes generalization techniques and procedures which can be used in model generalization of selected point, line and polygon classes of source database. The parcel database structure is described and compared to topographical database structure. Differences which can cause problems in generalization are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička