Přejít k obsahu


Experimental testing of the maxis subprogram by hard HSC-MQL milling

Citace:
ŘEHOŘ, J., KŘÍŽEK, M., FIŠER, F. Experimental testing of the maxis subprogram by hard HSC-MQL milling. In PhD 2005. Plzeň: Západočeská univerzita , 2005. s. 1-5. ISBN: 80-7043-414-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Experimental testing of the maxis subprogram by hard HSC-MQL milling
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jan Řehoř , Michal Křížek , František Fišer
Abstrakt CZ: Obsahem příspěvku jsou výsledky testování přístroje MAXIS pro analýzu řezných sil při HSC frézování. Přístroj byl vytvořen v programu LabVIEW. Přístroj byl testován při zjišťování vlivu MQL na tvrdé HSC frézování. Vliv MQL je také popsán v závěru příspěvku.
Abstrakt EN: This paper discourses about the testing of program MAXIS, which was created for record and analyse of cutting force. The MAXIS was programming in software LabVIEW ver. 6.1 from National Instruments. The testing results are the program evaluation in point of user's and application's view, and the comparison the force loading of tool's edges during the hard HSC milling with or without the MQL (Minimum Quantity Lubrication) technology.
Klíčová slova

Zpět

Patička