Přejít k obsahu


Sensor fault detection and correction by means of redundancy

Citace:
ČERMÁK, R. Sensor fault detection and correction by means of redundancy. In Proceedings of the 4th DAAAM international conference on Advanced technologies for developing countries. Slavonski Brod: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek , 2005. s. 487-490. ISBN: 953-6048-29-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Sensor fault detection and correction by means of redundancy
Rok vydání: 2005
Místo konání: Slavonski Brod
Název zdroje: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Autoři: Roman Čermák
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá necitlivostí na chybu sensoru pro systémy s aktivními magnetickými ložisky (AMB). Sensory jsou jedním z nejdůležitějších komponent takovýchto systémů a jejich porucha může způsobit velmi závažné problémy. Proto je důležité být schopen detekovat a pokud možno opravit takovou poruchu. Procedura pro detekci a opravu poruchy, která je vyvinuta jako sub-modul supervizního systému pro vysokorychlostní (HSC) vřeteno, je prezentována v příspěvku. Detekce a korekce poruchy je prováděna prostřednictvím redundance. AMB system je vybaven redundantnimi sensory polohy. Detekce vadného sensoru je prováděna metodou reziduíí. Sub-modul byl naprogramován v jazyce MATLAB a jeho funkčnost byla otestována na laboratorním zařízení.
Abstrakt EN: The paper deals with a sensor fault tolerance for a system with active magnetic bearings (AMB). Sensors are one of the most important components of such systems, and their failure can cause very serious problems. Thus it’s important to be able to detect and if possible to correct the fault. A detection and correction procedure is presented in the paper. It’s developed as a sub-module of a supervision system intended for a high speed cutting (HSC) spindle with the AMBs. The treatment of the faults is done by means of redundancy. The AMB system is equipped by redundant position sensors and the faulty one is detected by means of residuum method. The sub-module was programmed in MATLAB software and it’s functionality was tested on a laboratory test rig.
Klíčová slova

Zpět

Patička