Přejít k obsahu


Optimalizace odporového ohřevu nástroje

Citace:
ŠVANTNER, M., HONNER, M., LITOŠ, P. Optimalizace odporového ohřevu nástroje. NTC 04-02/08. vyd. PLzeň : HP Pelzer, 2002. 25 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Optimalization of tool resistance heating
Rok vydání: 2002
Místo konání: PLzeň
Název zdroje: HP Pelzer
Autoři: Michal Švantner , Milan Honner , Pavel Litoš
Abstrakt CZ: Analýza ohřevu nástorje s vyhřívanými noži pro vysekávání akusticko izolačních PUR (polyuretanových) dílů. Nástroj je složen z obvodového ostří a většího množství razníků umístěných na základní desce. Je simulován statický ohřev nástroje pro různé varianty okrajových podmínek a konstrukčních řešení nástroje. Cílem výpočtů je upřesnit možnosti ohřevu pracovních částí nástroje na požadovanou teplotu.
Abstrakt EN: Analyze of tool heating with heated cutter for cutting out acoustic-insulator PUR (polyurethane) components. The tool consist of peripheral blade and more plungers which are placed on base plate. There is simulated static heating of tool for a different option of boundary conditions and tool design concept. The aim of computing is specify heating options of tool working part to required temperature.
Klíčová slova

Zpět

Patička