Přejít k obsahu


Component fault detection and isolation in a system with AMB

Citace:
ČERMÁK, R. Component fault detection and isolation in a system with AMB. In CADAM 2005. Rijeka: Zigo , 2005. s. 13-14. ISBN: 953-7142-10-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Component fault detection and isolation in a system with AMB
Rok vydání: 2005
Místo konání: Rijeka
Název zdroje: Zigo
Autoři: Roman Čermák
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá supervizním systémem pro vysokorychlostní (HSC) vřetena s aktivními magnetickými ložisky (AMB). Hlavní úlohou systému je diagnostika a adaptace řezného procesu a vlastností vřetene, detekce a korekce chyb komponent systému. Je zmíněna klasifikace chyb a popis jejich vlivu. Dále jsou zmíněny metody pro detekci a vypořádání se s chybami některých komponent.
Abstrakt EN: The paper deals with a supervision system for the high speed cutting (HSC) spindle with active magnetic bearings (AMB). The main roles of the system are diagnosis and adaptation of the cutting process and spindle properties, detection and correction of system component faults. Classification of faults and description of their influence on the cutting process is given. Methods for detection and accommodation of the faults are mentioned.
Klíčová slova

Zpět

Patička