Přejít k obsahu


Knowledge support for designing of systems with active magnetic bearings

Citace:
ČERMÁK, R., BARTÁK, J., MATOUŠEK, J., BARTOŇ, L. Knowledge support for designing of systems with active magnetic bearings. In PhD 2005. Plzeň: Západočeská univerzita , 2005. s. 1-4. ISBN: 80-7043-414-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Knowledge support for designing of systems with active magnetic bearings
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Roman Čermák , Jiří Barták , Jaroslav Matoušek , Lukáš Bartoň
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá znalostní podporou konstruování systémů s aktivními magnetickými ložisky, která je vyvíjena jako modul nadřazeného znalostního systému pro multidisciplinární návrh. Systém podporuje návrhovou fázi procesu vývoje zařízení s AMB. Je zaměřen především na návrh aktuátoru, sensorů a rotoru. Jsou zmíněny i nekteré úlohy související s návrhem řídícího systému.
Abstrakt EN: The paper deals with a knowledge system for designing systems with active magnetic bearings, which is being developed as a module of higher-level knowledge system for multidisciplinary design. The system supports design phase of development of devices with AMB. It is focused mainly on actuator, sensor and rotor design. Some task connected with control system design are mentioned.
Klíčová slova

Zpět

Patička