Přejít k obsahu


Modeling of rigid and elastic structures in active magnetic bearings

Citace:
ČERMÁK, R. Modeling of rigid and elastic structures in active magnetic bearings. In Technical computing Prague 2005. Praha: Humusoft , 2005. s. 1-5. ISBN: 80-7080-577-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modeling of rigid and elastic structures in active magnetic bearings
Rok vydání: 2005
Místo konání: Praha
Název zdroje: Humusoft
Autoři: Roman Čermák
Abstrakt CZ: Aktivní magnetická ložiska (AMB) jsou velmi často prezentována jako progresivní alternativa uložení vysokorychlostních (HSC) vřeten. Vlastnosti AMB jsou zcela závislé na kvalitě řídícího systému. Pro zlepšení vlastností systému HSC vřetena byl navržen víceúrovňový řídící systém. Horní, tzv.supervizní, vrstva zajištuje několik úloh, eliminujících negativní vlastnosti AMB. Tento příspěvek se zabývá modelováním tuhých a poddajných struktur v AMB jako součásti zmíněného supervizního systému. Jsou uvedeny modely - osamělá hmota, tuhý nosník, tuhý rotor, pružný nosník, pružný rotor. Simulační modely (submodul systemu) byly vyvinuty v jazyce MATLAB. Modely byly částečně experimentálně verifikovány na dvou exp.zařízeních.
Abstrakt EN: Active magnetic bearings (AMB) are very often presented as a progressive alternative of bearing for High Speed Cutting (HSC) applications. Properties of the AMBs are completely dependent on the quality of the control system. To improve properties of the overall system a multi level control system for HSC spindle with AMBs was proposed. The top level of such system (supervision level) performs several tasks, which allow us to eliminate negative properties of AMBs. This paper deals with modeling both rigid and elastic structures in active magnetic bearings as a part of the supervision system. Simple lumped mass, rigid beam, rigid rotor, elastic beam and elastic rotor models are presented. Simulation models in MATLAB were developed to be a part of above mentioned supervision system. Models were partly experimentally verified on two test rigs.
Klíčová slova

Zpět

Patička