Přejít k obsahu


Approaches of prestress modelling in FEA

Citace:
HLAVÁČ, J., ČECHURA, M. Approaches of prestress modelling in FEA. In CADAM 2005. Rijeka: Zigo , 2005. s. 23-24. ISBN: 953-7142-10-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Approaches of prestress modelling in FEA
Rok vydání: 2005
Místo konání: Rijeka
Název zdroje: Zigo
Autoři: Jan Hlaváč , Milan Čechura
Abstrakt CZ: Naše práce se týká konstrukce rámů lisů. Náš cíl je popsat a porovnat rozdíly mezi předepnutou a nepředepnutou variantou předepnutého sloupu. Výzkum je založen na diskuzi s producenty, numerických simulacích a analytických výpočtech (jsou použity pro konstrolu numerických výsledků. Předepnuté rámy mohou být zjednodušeny na několik základních dílů, jako jsou sloupy a traverzy. Sloup předepnutého rámu se skládá ze sloupu a rozpěrného sloupu, mezi kterými je vyvozeno předepnutí. Výpočtové modely jsou složeny jako sestavy jednotlivých pártů, ketré jsou oproti realitě zjednodušeny. V příspěvku je popsán vývoj našich přístupů.
Abstrakt EN: Our work deal with press frame design and our aim is to describe and compare differences between non-prestressed and prestressed design variant of presses columns. Research is based on discussions with producers, FEA computations and analytic computations (are used for numerical results checks). Press frame could be simplified to a few mains parts like housings and columns. Prestressed frames column consists of column and compression member between those is initial load prestress. Computations models are made like an assembly of individual parts and are simplified in shape in comparison to reality. Evolution of our approaches how to model a prestress is described in this article.
Klíčová slova

Zpět

Patička