Přejít k obsahu


Influence of used elements (FEA) in press machine design

Citace:
HLAVÁČ, J., ČECHURA, M. Influence of used elements (FEA) in press machine design. In Proceedings of the 4th DAAAM international conference on advanced technologies for developing countries. Slavonski Brod: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, 2005. s. 77-82. ISBN: 953-6048-29-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Influence of used elements (FEA) in press machine design
Rok vydání: 2005
Místo konání: Slavonski Brod
Název zdroje: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Autoři: Jan Hlaváč , Milan Čechura
Abstrakt CZ: Naše práce se týká konstrukce rámů lisů a naším zájmem je popsat a porovnat rozdíly mezi předepnutým a nepředepnutým sloupem. Výskum je založen na MKP simulacích, a analytické výpočty jsou použity pro kontrolu numerických výpočtů.
Abstrakt EN: Our work deal with press frame design and our aim is to describe and compare differences between prestressed and non-prestressed design variant of presses columns. Research is mainly based on FEA computations, but analytic computations are used for numerical results checks. Sometime results of measurement of real machine are available. It helps us to verify our results. Press frame could be simplified to a few mains parts like traverses and columns. Computations models are made like an assembly of individual parts and are complicated in shape.
Klíčová slova

Zpět

Patička