Přejít k obsahu


Forming machines usage for hop processing

Citace:
KUBEC, V., ČECHURA, M., CÍREK, M., HLAVÁČ, J. Forming machines usage for hop processing. In PhD 2005. Plzeň: Západočeská univerzita , 2005. s. 1-8. ISBN: 80-7043-414-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Forming machines usage for hop processing
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Václav Kubec , Milan Čechura , Milan Círek , Jan Hlaváč
Abstrakt CZ: Při zpracovávání většiny komodit na světových trzích se stále častěji prosazuje využívání tvářecí techniky. Tváření má mnoho předností a je stále více využíváno ve zpracovatelském průmyslu. Pro tyto přednosti byla na tvářecí technologie byla upřednostněna při úvahách o vhodnosti zpracování chmele tak, aby byla co nejdéle zachována jeho potřebné kvalita. Naším úkolem je navrhnout metodiku zpracování chmele do vakuovaných paketů, a především provést laboratorní zkoušky, na kterých by se ověřila správnost našich úvah.
Abstrakt EN: Forming machines usage for processing of several commodities increased on whole world. Forming technologies have many advantages for processing industry usage. Because of those reasons forming technology was selected for hop production with aim to preserve high and needed quality of hope. Our aim is to select appropriate methodology for hop processing to vacuum covers and to prove our truth with tests in our laboratory.
Klíčová slova

Zpět

Patička