Přejít k obsahu


Computation of deformations of the spindle presses components

Citace:
CÍREK, M., ČECHURA, M. Computation of deformations of the spindle presses components. In CADAM 2005. Rijeka: Zigo , 2005. s. 9-10. ISBN: 953-7142-10-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Computation of deformations of the spindle presses components
Rok vydání: 2005
Místo konání: Rijeka
Název zdroje: Zigo
Autoři: Milan Círek , Milan Čechura
Abstrakt CZ: Ztráty energií u mechanických lisů (také jako ztráty u výrobních strojů)závisí na jejich konstrukci, používané technologii a výrobních podmínkách.Jak ztrátové energie třením tak energie na deformace jsou hlavní a podstatné energetické ztráty,které negativně ovlivňují energetickou bilanci lisu.Je možné dosáhnout snížení zmiňované ztrátové energie a zvýšit jeho účinnost modifikací konstrukce, technologie a nastavení stroje.V příspěvku jsou ukázány výpočty deformací komponent na příkladu konkrétního vřetenového lisu.
Abstrakt EN: Energy losses of mechanical presses (anyhow production machine losses) depend on their structure, technological usage and operating conditions. Both the strain energy and the energy of friction forces losses are main and significant energy losses (energy waste) which negatively influence energy consumption of the presses. It is possible to achieve the reduction of mentioned energy waste and increase the efficiency of forming processes with modifications of the machines structure, technology options, process setting and operating conditions adaptation. The FEM is very useful for computing of the strain energy (energy of deformations of machine’s elements). Analytical computations were also used for solving machine’s deformations. There are shown examples of computations of the components’ deformations of concrete mechanical spindle press in this paper.
Klíčová slova

Zpět

Patička