Přejít k obsahu


Důležitost bucharů v technologii tváření

Citace:
KUBEC, V., ČECHURA, M. Důležitost bucharů v technologii tváření. In Technológia 2005. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2005. s. 658-662. ISBN: 80-227-2264-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: HAMMERS IMPORTANCE IN THE FORMING TECHNOLOGY
Rok vydání: 2005
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovenská technická univerzita
Autoři: Václav Kubec , Milan Čechura
Abstrakt CZ: V příspěvku je poukázáno na jedinečné vlastnosti bucharů z hlediska technologie tváření. Dále jsou zde naznačeny možné směry inovace a modernizace těchto strojů. Tyto úpravy jsou navrhovány především se zohledněním menší energetické náročnosti. Snižování energetické náročnosti výrobních zařízení je progresivní celosvětový trend, jako odezva na stále se zvyšující ceny energie.
Abstrakt EN: This article refers about unique properties of drop hammers from forming technology point to view. Possible ways of modernization and innovation of those machines are referred in this article. Those changes are mainly adaptations of lower energy consumption. Decreasing of energy consumption of production machines is a world-wide trend. It is because of energy costs increase.
Klíčová slova

Zpět

Patička