Přejít k obsahu


Universal control system for stepping motor

Citace:
SPAL, P., FORMÁNEK, J. Universal control system for stepping motor. In PhD2005. Plzeň: Západočeská univerzita, 2005. s. 1-8. ISBN: 80-7043-414-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Universal control system for stepping motor
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Petr Spal , Josef Formánek
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o krokových motorech a o systému pro jejich řízení pomocí mikroprocesoru. Mikroprocesor řídí tok impulzů do vinutí krokových motorů na základě vstupních dat z počítače nebo nadřazeného řídícího systému. Je řízen směr otáčení a rychlost otáčení krokového motoru. Řídící obvod je koncipován tak, aby mohl řídit unipolární i bipolární krokové motory s různou velikostí kroku, popřípadě několik krokových motorů současně.
Abstrakt EN: This article deal with stepping motors and its control systems based on microprocessors. Microprocessor control impulses flow dedicated for wiring of stepping motors based on output dates of computer or superior control system. Microprocessor control rotation direction and rotation speed of stepping motors. Control system is drawn to control unipolar and bipolar stepping motors with various step sizes or few stepping motors simultaneously.
Klíčová slova

Zpět

Patička