Přejít k obsahu


Porovnání analytického a numerického výpočtu přímočarého kluzného vedení

Citace:
HOUBA, P., HUDEC, Z. Porovnání analytického a numerického výpočtu přímočarého kluzného vedení. Technická diagnostika, 2005, roč. 14, č. z2, s. 105-111. ISSN: 1210-311X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Comparison of analytical and numerical calculation of line slide way
Rok vydání: 2005
Místo konání: Zlín - Malenovice
Název zdroje: Asociace technických diagnostiků ČR
Autoři: Petr Houba , Zdeněk Hudec
Abstrakt CZ: V konstrukci obráběcích strojů je přímočaré kluzné vedení dosti používanou komponentou. Hlavním důvodem je jeho nízká cena ve srovnání s použitím valivého nebo hydrostatického vedení. Musí však splňovat určité parametry (geometrická přesnost, drsnost a tvrdost), protože na něm závisí kvalita a přesnost obrobené plochy. S tím souvisí i jeho výpočet na měrné tlaky, který se doposud prováděl analytickým výpočtem. Výpočet je však pro kombinované zatížení velice složitý. Tímto problémem jsem se zabýval ve své příspěvku, kde jsem na výpočet měrných tlaků použil metodu konečných prvků.
Abstrakt EN: In construction machine tools is line slide way enough used component. Main argument is its low price in compare with use rolling or hydrostatic way. It must fulfil the conditions (geometric fidelity, surface roughness and hardness), because on it depends quality and fidelity of cut surface. Therewith relate also its calculation on specific pressure, which till now did with analytical calculation. This calculation is however for combined loading very complicated. I’m delt with this problem in my paper, where I’m used for calculation of specific pressure Finite Element Method.
Klíčová slova

Zpět

Patička