Přejít k obsahu


FEA and hydraulic presses design

Citace:
HLAVÁČ, J., ČECHURA, M., CÍREK, M. FEA and hydraulic presses design. In PhD 2005. Plzeň: Západočeská univerzita , 2005. s. 1-8. ISBN: 80-7043-414-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: FEA and hydraulic presses design
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jan Hlaváč , Milan Čechura , Milan Círek
Abstrakt CZ: Současná produkce hydraulických lisů je nízká. Hlavním důvodem této situace je velmi dlouhá životnost těchto zařízení. V současnosti jsou produkovány především lisy mechanicky poháněné, které se používají v masové produkci dílů pro automobilový průmysl.
Abstrakt EN: Today’s production of hydraulic presses is quite low. Main reason of this situation is a long lifetime of those devices. Some presses are produced new but mainly mechanical presses used in mass production of automobile industry. Hydraulic presses are mainly used for forging (or extruding) and users are trying to extend their lifetimes with collaboration with producers. Their operation parameters are increased with original frames which were designed for another load types. Sometime frames must to be adapted to higher loads and it is almost every time possible because original frames were designed without modern design approaches used nowadays.
Klíčová slova

Zpět

Patička